*HAYAAT IBRAHIM*

Hayaat Ibrahim är tf generalsekreterare för Institutet mot Mutor (IMM). Hon kommer närmast från Advokatfirman Vinge där Hayaat specialiserat sig mot bl.a. antikorruption och internutredningar. Hayaat har erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer vad gäller det förebyggande arbetet såväl som genomförande av utredning vid misstanke om oegentligheter. Hayaat är en erfaren föreläsare och håller regelbundet i föreläsningar och utbildningar på området antikorruption. Institutet mot mutor vilket grundades 1923 arbetar för att höja etiken i näringslivet och verka för god sed i beslutspåverkan. Institutets huvudmän är Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare och Sveriges Kommuner och Regioner.

24 - 25 SEPTEMBER 2021
STOCKHOLM, SLAKTHUSOMRÅDET